top of page

Archeologie & Kunst

Op deze pagina treft u een overzicht van lezingen die wij naast onze clinics bieden aan colleges en reeksen over (Egyptische) archeologie en kunst in het algemeen.

De Egyptische tempel als microcosmos

Erfgoedclinics presenteert enkele lezingen op de traditionele manier als twee uur durend college over archeologie en erfgoed. Op deze pagina treft u een introductie op de onderwerpen. Voor het boeken van deze colleges check ons actuele aanbod via Facebook of stuur ons een verzoek via het contactformulier.

Het Raadsel Piramiden

Onder de windsels

Berenike, haven uit de oudheid

Karnak, gelegen bij de stad Luxor (Egypte), is het grootste tempelcomplex ter wereld. Over een periode van 30 eeuwen werd eraan gebouwd. Oudegyptische
tempels staan symbool voor de kosmos, alleen priesters en farao’s mochten er binnengaan. Op de muren prijken reliëfs en schilderingen van farao’s en hun daden. In het Dal der Koningen aan de andere kant van de Nijl, zijn de graven van de farao’s uitgehouwen in de rotsen. Jolanda vertelt u in deze lezing over de symboliek van deze tempels en graven en wat deze complexen met elkaar te maken hebben.

Leven in de Oostelijke Woestijn van Egypte

De piramiden van Egypte zijn een van de meest besproken en beschreven onderwerpen uit de oudheid. Over deze bouwwerken circuleren veel verhalen; de ene nog fantastischer dan de andere. Een enorme diversiteit aan theorieën doet de ronde over hoe ze gebouwd zouden zijn. In deze lezing worden de piramiden en hun bouw ‘ontmythologiseerd’. En misschien blijkt de werkelijkheid nog wel fantastischer dan de mythen die in de loop van de eeuwen rond deze bouwwerken
zijn ontstaan.

Farao's van de Zon

Mummies: waarschijnlijk het woord dat het meest met het oude Egypte geassocieerd wordt. Over een tijdsspanne van ruim 4.000 jaar hebben de Egyptenaren hun doden gemummificeerd. Hoe en waarom ze dat deden, komt in deze lezing uitgebreid aan bod. U krijgt veel beelden te zien van de mummies van bekende en minder bekende mensen uit de Egyptische oudheid. En we gaan opzoek naar de vraag hoe je de familiebanden van het koningshuis van 3.000 jaar geleden bepaalt.

Onder het zand van de Oostelijke woestijn van Egypte, aan de Rode Zeekust is een stad gevonden die handel dreef met India, het Arabische schiereiland en Afrika van 100 voor tot 600 na Christus. De stad werd gesticht door de Grieken om de handel in olifanten met Afrika. Een enorme diversiteit aan culturen kwam ooit samen in
deze havenstad aan de rand van de woestijn. Deze lezing is een presentatie van de opgraving in de meest zuidelijke hoek van het Romeinse Rijk.

Op de huid van Toetanchamon

Tuinen in faraonisch Egypte

Door haar werk op een opgraving aan de grens met Soedan en Egypte, leefde Jolanda een aantal maanden per jaar met de Ababda nomaden, die door het
zuidoostelijke deel van Egypte en het noordelijk deel van de Soedan trekken. Omdat hun wereld tot nu toe afgesloten is gebleven van de moderne samenleving en pas nu aan de rest van de wereld wordt blootgesteld, geven deze mensen ons een unieke kijk in de wereld van het nomadisme. Door de opkomst van het toerisme in
het gebied dreigt hun leefwijze echter snel te verdwijnen.

De dood in het oude Egypte

De Amarna periode is één van de meest tot de verbeelding sprekende periode uit de
Egyptische oudheid. Met de opkomst van de zonnetheologie zette farao Echnaton de wereld van de farao’s op zijn kop. Hij en zijn vrouw Nefertiti werden na hun dood uit de herinnering gewist, maar zijn zoon Toetanchamon is door toeval een van de
beroemdste farao’s uit de geschiedenis geworden. Deze lezing verhaalt hoe deze
verguisde periode niettemin voor altijd haar sporen naliet in de kunst, de godsdienst en de politiek van het oude Egypte.

5 x Cultuur van ‘t oude Egypte

Jolanda Bos doet onderzoek naar kralenwerk en textiel uit het graf van farao Toetanchamon. Sinds de opgraving van zijn graf, aan het begin van de vorige eeuw, zijn deze vondsten nagenoeg in de vergetelheid geraakt. Jolanda maakte van de tunieken van deze farao replica’s, waardoor de kleding van deze koning, ooit gedecoreerd met duizenden kralen, opnieuw kon worden bewonderd. Deze lezing is verrassend; dichter op de huid van farao Toetanchamon kunnen we niet komen!

7 x Archeologie Egypte

Tuinen spelen in onze huidige cultuur op verschillende manieren een betekenis, maar was dat in de oudheid ook al zo? In deze lezing onderzoeken we de geschiedenis van de tuinen en in het bijzonder die van de farao’s. Hoe zagen de
tuinen er destijds uit? Welke planten groeiden er? Hoe werden tuinen onderhouden en interessanter misschien nog wel: hoe brachten de Egyptenaren er tijd door en welke functie hadden de tuinen in de faraonische geschiedenis?

10 x Oudegyptische kunst & Cultuur

Nergens in de wereldgeschiedenis is zoveel aandacht besteed aan het leven na de dood en het omgaan met de doden als in faraonisch Egypte. De doden werden gemummificeerd, begraven in schitterende sarcofagen en in rijk beschilderde
graven. Maar de Egyptenaren schreven ook brieven aan de ziel van de overledenen, brachten met regelmaat voedseloffers bij de graven van hun dierbaren en schreven teksten hoe zij dachten dat het leven na de dood er uit zag. Wij vertellen u over deze gebruiken en over rituelen van meer dan 3000 jaar geleden.

3400 Jaar oude scheepswrakken als stille getuigen van handel in de oudheid of het wegen van het hart van de overledene in het gerechtshof van Osiris. In deze
cursus worden per keer aspecten van de Oudegyptische maatschappij diepgaand
behandeld. Naast DNA-onderzoek en vingerafdrukken van mummies passeren strijdwagens, hoe deze zijn gemaakt en de kronen van farao’s de revue. U krijgt een beeld van het leven in het oude Egypte aan de hand van teksten, afbeeldingen in graven en archeologische vondsten.

In het najaar van 1922 ontdekte H. Carter het graf van Toetanchamon. Ondanks
dat de archeologie toen in de kinderschoenen stond, groef Carter het graf op met bijzondere accuratesse. Nu, 80 jaar later, zijn de opgravingstechnieken niet
meer te vergelijken met toen. In deze cursus geeft Jolanda u aan de hand van verschillende opgravingen een kijkje in de keuken van de archeologie. Een cursus  over archeologie, de geschiedenis ervan en een aantal casestudies.

De karakteristieke manier waarop in faraonisch Egypte de wereld werd afgebeeld wordt besproken en uitgelegd aan de hand van foto’s. U krijgt een inleiding op de belangrijkste ontwikkelingen in de faraonische dynastieën en een beschrijving van de aard van de betreffende periode. Zo komt de kunst en de wereld van Egypte ten tijde van de farao’s tot leven: van het begin van het ontstaan van de faraonische cultuur, tot in de Romeinse periode. U zult de kunst van de farao’s leren begrijpen, dateren en als het ware leren ‘lezen’.

5 x Je eigen Herinneringsboek maken

U maakt samen met kunstenaar Lonneke Beukenholdt uw eigen herinneringsboek waarin nu eens geen foto’s staan, maar beelden die als collage en met gemengde technieken (tekenen, linoleumsnedes, etc.) bij elkaar worden gevoegd. Hiermee leert u gevoel, herinneringen en impressies van verhalen weer te geven in beeld. Wat u leert in deze cursus gaat voorbij aan het maken van een fotoboek, maar laat u een herinnering in zijn volle omvang vatten en uit werken in een boekje. En passant vertelt Lonneke ter voorbereiding en ter inspiratie over het gebruik van materiaal en belicht zij verschillende kunstenaars die autobiografisch werken.

bottom of page